Никол Лоран, LMHC


Моля, посочете откъде се свързвате с мен! В момента работя с хора от САЩ и Канада и други страни, доколкото позволяват часовите зони и езиковите бариери, в качеството си на преподавател и консултант.