Правила и условия

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт.

Уебсайтът и неговото съдържание са собственост на Family Renewal, Inc. DBA Mental Health Keto („Компанията“, „ние“ или „нас“). Терминът „вие“ се отнася до потребителя или зрителя на mentalhealthketo.com. („Уебсайт“). Моля, прочетете внимателно тези Общи условия („T&C“). Запазваме си правото да променяме тези Общи условия на уебсайта по всяко време без предизвестие и с използването на уебсайта и неговото съдържание вие ​​се съгласявате с T&C, както се появяват, независимо дали сте ги прочели или не. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте нашия уебсайт или неговото съдържание.

Използване на уебсайта и съгласие.

Думите, дизайнът, оформлението, графиките, снимките, изображенията, информацията, материали, документи, данни, бази данни и цялата друга информация и интелектуална собственост, достъпни на или чрез този уебсайт („Съдържание“) са наша собственост и са защитени от интелектуалната собственост на Съединените щати закони за собствеността. Ако сте закупили услуга, програма, продукт или абонамент или по друг начин сте сключили отделно споразумение с нас, вие също ще бъдете предмет на условията на това споразумение или тези условия за използване, които имат предимство в случай на конфликт. Онлайн покупките имат допълнителни условия за използване, свързани с транзакцията.

С достъпа или използването на този уебсайт и неговото съдържание, вие заявявате и гарантирате, че сте навършили 18 години и че сте съгласни и да спазвате тези Условия и условия. Всяка регистрация от, използване или достъп до уебсайта и неговото съдържание от лица под 18-годишна възраст е неупълномощена, нелицензирана и е в нарушение на тези Условия и условия.

Правата на интелектуална собственост.

Нашият ограничен лиценз за вас. Този уебсайт и неговото съдържание са собственост, собственост единствено на нас и/или на нашите филиали или лицензодатели, освен ако не е посочено друго, и е защитено от закони за авторско право, търговска марка и други закони за интелектуална собственост.

Ако прегледате, закупите или получите достъп до нашия уебсайт или някое от неговото съдържание, ще се считате за наш лицензополучател. За избягване на съмнение ви се предоставя отменим, непрехвърляем лиценз само за лична, нетърговска употреба, ограничен само до вас.

Като лицензополучател, разбирате и потвърждавате, че този уебсайт и неговото съдържание са разработени или получени от нас чрез инвестиране на значително време, усилия и разходи и че този уебсайт и неговото съдържание са ценни, специални и уникални наши активи, които трябва да бъдат защитени от неправилна и неразрешена употреба. Ние ясно заявяваме, че не можете да използвате този уебсайт или неговото съдържание по начин, който представлява нарушение на нашите права или който не е разрешен от нас.

Когато закупуване или достъп до нашия уебсайт или някое от неговото съдържание, вие се съгласявате, че:

 • Вие няма да копирате, дублирате или крадете нашия уебсайт или съдържание. Вие разбирате, че правенето на нещо с нашия уебсайт или неговото съдържание, което противоречи на тези Условия и условия и ограничения лиценз, който ви предоставяме тук, се счита за кражба и ние си запазваме правото да преследваме кражба в пълна степен на закона.
 • Yни е разрешено от време на време да изтегляте и/или отпечатвате едно копие от отделни страници на уебсайта или неговото съдържание за ваша лична, некомерсиална употреба, при условие че ни предоставите пълно авторство и кредит по име, запазите всички авторски права непокътнати , търговски марки и други бележки за собственост и, ако се използват по електронен път, трябва да включите връзката обратно към страницата на уебсайта, от която е получено Съдържанието. 
 • Вие не можете по никакъв начин по всяко време да използвате, копирате, адаптирате, намеквате или представяте, че нашият уебсайт или неговото съдържание са ваши или създадени от вас.  Като изтегляте, отпечатвате или използвате по друг начин Съдържанието на нашия уебсайт за лична употреба, вие по никакъв начин не поемате права на собственост върху Съдържанието – то все още е наша собственост.
 • Трябва да получите нашето писмено разрешение, преди да използвате някое от съдържанието на нашия уебсайт за собствена бизнес употреба или преди да споделите с други. Това означава, че не можете да променяте, копирате, възпроизвеждате, препубликувате, качвате, публикувате, предавате, превеждате, продавате, предлагате, създавате производни произведения, експлоатирате или разпространявате по какъвто и да е начин или носител (включително по имейл, уебсайт, връзка или друг електронни средства) всяко съдържание на уебсайт, защото това се счита за кражба на нашата работа.  
 • Ние ви предоставяме ограничен лиценз да ползвате нашия уебсайт и неговото съдържание за ваша лична употреба, а не за собствен бизнес/търговска употреба или по какъвто и да е начин, който ви печели пари, освен ако не ви дадем писмено разрешение, че можете да го направите.  

Търговските марки и лога, показани на нашия уебсайт или неговото съдържание, са търговски марки, принадлежащи на нас, освен ако не е посочено друго. Всяка употреба, включително рамкиране, мета тагове или друг текст, използващ тези търговски марки или други показани търговски марки, е строго забранена без нашето писмено разрешение.

Всички права, които не са изрично предоставени в тези условия или изричен писмен лиценз, са запазени от нас.


Вашият лиценз за нас.
 Като публикувате или изпращате каквито и да е материали на или чрез нашия уебсайт, като коментари, публикации, снимки, изображения или видеоклипове или други приноси, вие декларирате, че сте собственик на всички такива материали и сте навършили 18 години.

Когато доброволно ни изпратите или публикувате коментар, снимка, изображение, видео или каквото и да е друго подаване за използване на или чрез нашия уебсайт, вие давате на нас и на всеки, упълномощен от нас, съгласието да го направим част от нашия настоящ или бъдещ уебсайт и неговото съдържание. Това право включва предоставяне на права на собственост или права на интелектуална собственост съгласно всяка съответна юрисдикция без каквото и да е допълнително разрешение от вас или обезщетение от наша страна за вас. Можете обаче по всяко време да поискате от нас да изтрием тази информация. Вашите права по отношение на тази лична информация можете да намерите в нашата Политика за Поверителност.

Вие потвърждавате, че имаме правото, но не и задължението да използваме каквито и да е приноси от вас и че можем да изберем да спрем използването на такива приноси на нашия уебсайт или в нашето Съдържание по всяко време по каквато и да е причина.

Искане за разрешение за използване на съдържание.

Всяко искане за писмено разрешение за използване на нашето Съдържание или друга интелектуална собственост или собственост, принадлежащи на нас, трябва да бъде направено ПРЕДИ да пожелаете да използвате Съдържанието, като попълните формуляра „Свържете се с нас“ на този уебсайт или чрез изпращане на имейл да се nicole@mentlahealthketo.com.

Ние много ясно заявяваме, че не можете да използвате каквото и да е Съдържание по какъвто и да е начин, който е в противоречие с тези условия, освен ако не сме ви дали специално писмено разрешение за това. Ако ви бъде предоставено разрешение от нас, вие се съгласявате да използвате конкретното Съдържание, което разрешаваме, и САМО по начините, за които сме ви дали писменото си разрешение. Ако решите да използвате Съдържанието по начини, за които ние не ви даваме специално писмено разрешение, вие се съгласявате сега, че ще бъдете третирани така, сякаш сте копирали, дублирали и/или откраднали такова Съдържание от нас, и се съгласявате незабавно да спрете да използвате такова Съдържание и да предприемаме каквито и да е действия, каквито можем да поискаме, и по методите и в сроковете, които предписваме, за да защитим нашата интелектуална собственост и правата на собственост върху нашия уебсайт и неговото съдържание.

Закон за авторското право в цифровото хилядолетие.

Ние уважаваме авторските права и правата на интелектуална собственост на другите. Въпреки това, ако смятате, че съдържанието на този уебсайт нарушава което и да е авторско право, притежавано от вас и е публикувано на нашия уебсайт без ваше разрешение, можете да ни изпратите известие с искане да премахнем информацията от уебсайта. Всяко искане трябва да се изпраща само от вас или от агент, упълномощен да действа от ваше име на nicole@mentlahealthketo.com.

Лична отговорност и поемане на риск.
Като лицензополучател, вие се съгласявате, че използвате собствената си преценка при използването на нашия уебсайт и неговото съдържание и се съгласявате, че правите това на свой собствен риск. Вие се съгласявате и разбирате, че поемате всички рискове и никакви резултати не са гарантирани по никакъв начин, свързани с този уебсайт и/или някое от неговото съдържание. Този уебсайт и неговото съдържание са само за да ви предоставят образование и инструменти, които да ви помогнат да вземете свои собствени решения. Вие носите изцяло отговорността за вашите действия, решения и резултати въз основа на използването, злоупотребата или неизползването на този уебсайт или някое от неговото съдържание.

Опровержение.

Нашият уебсайт и неговото съдържание са само за информационни и образователни цели. Доколкото е позволено от закона, ние изрично изключваме всякаква отговорност за всякакви преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от вас или други във връзка с нашия уебсайт и неговото съдържание, включително без ограничение всякаква отговорност за злополуки, закъснения, наранявания, вреда, загуба, щета, смърт, пропуснати печалби, лични или бизнес прекъсвания, неправилно използване на информация, физическо или психическо заболяване, състояние или проблем, физическо, умствено, емоционално или духовно нараняване или вреда, загуба на доходи или приходи, загуба на бизнес , загуба на печалби или договори, очаквани спестявания, загуба на данни, загуба на репутация, загубено време и за всяка друга загуба или щета от всякакъв вид, независимо дали са причинени от небрежност, нарушаване на договора или по друг начин, дори ако е предвидимо. Вие изрично потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за клеветническо, обидно или незаконно поведение на всеки друг участник или потребител на уебсайта, включително и вас.

Медицински отказ от отговорност. Този уебсайт и неговото съдържание не трябва да се възприемат или да се разчитат по никакъв начин като медицински съвети или съвети за психично здраве. Информацията, предоставена чрез нашия уебсайт или Съдържание, не е предназначена да бъде заместител на професионални медицински съвети, диагноза или лечение, които могат да бъдат предоставени от вашия собствен лекар, медицинска сестра, асистент на лекар, терапевт, съветник, специалист по психично здраве, лицензиран диетолог или диетолог , член на духовенството или всеки друг лицензиран или регистриран медицински специалист. Не пренебрегвайте професионалните медицински съвети и не отлагайте търсенето на професионален съвет поради информация, която сте прочели на този уебсайт, неговото съдържание или сте получили от нас. Не спирайте да приемате каквито и да е лекарства, без да говорите с Вашия лекар, медицинска сестра, лекарски асистент, доставчик на психично здраве или друг медицински специалист. Ако имате или подозирате, че имате медицински или психически проблем, незабавно се свържете с вашия доставчик на здравни услуги. Ние не предоставяме здравни грижи, медицински или хранителни терапевтични услуги, нито се опитваме да диагностицираме, лекуваме, предотвратяваме или лекуваме по какъвто и да е начин, каквото и да е физическо заболяване, психически или емоционален проблем, заболяване или състояние. Ние не даваме никакви медицински, психологически или религиозни съвети.

Правна и финансова отговорност. Този уебсайт и неговото съдържание не трябва да се възприемат или да се разчита по никакъв начин като бизнес, финансов или правен съвет. Информацията, предоставена чрез нашия уебсайт и неговото съдържание, не е предназначена да бъде заместител на професионални съвети, които могат да бъдат предоставени от вашия собствен счетоводител, адвокат или финансов съветник. Ние не даваме финансови или правни съвети по никакъв начин. Препоръчваме Ви да се консултирате със собствения си счетоводител, адвокат или финансов съветник за всички въпроси и притеснения, които имате относно собствените си доходи и данъци, свързани с вашето конкретно финансово и/или правно положение. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за вашите приходи, успеха или неуспеха на вашите бизнес решения, увеличаването или намаляването на вашите финанси или ниво на доходи, или какъвто и да е друг резултат от всякакъв вид, който може да имате в резултат на информация, представена ви чрез нашия уебсайт или неговото съдържание. Вие сте изцяло отговорни за вашите резултати.

Отказ от отговорност за приходите. Вие потвърждавате, че ние не сме и не правим никакви изявления относно здравните физически, умствени, емоционални, духовни или здравни ползи, бъдещи приходи, разходи, обем на продажбите или потенциална рентабилност или загуба от всякакъв вид, които могат да бъдат получени в резултат на използването от ваша страна на този уебсайт или неговото съдържание. Ние не можем и не гарантираме, че ще постигнете конкретен резултат, положителен или отрицателен, финансов или друг, чрез използването на нашия уебсайт или неговото съдържание и вие приемате и разбирате, че резултатите са различни за всеки отделен човек. Ние също така изрично се отказваме от отговорност по какъвто и да е начин за изборите, действията, резултатите, използването, злоупотребата или неизползването на предоставената или получена информация чрез използването на нашия уебсайт или неговото съдържание. Вие се съгласявате, че вашите резултати са изцяло ваши собствени и ние не носим отговорност или отговорност по никакъв начин за вашите резултати.

Отказ от отговорност. НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ЗА НАШИЯ УЕБСАЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НЕГО. ВИЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НАШИЯТ УЕБСАЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“ И БЕЗ КАКВЪВ ВИД ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧЕНИ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ ОТКАЗВАМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ПОДРАЗНАЧЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ НА ТЪРГОВИЯ, СПОСОБНОСТ И СПОСОБНОСТ ЗА СПОСОБНОСТ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ФУНКЦИОНАЛЕН, НЕПРЕКЪСВАНЕ, ПРАВИЛНО, ПЪЛНО, ПОДХОДЯЩО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ КОИТО ДА СЕ КОРИГИРАМЕ, КОИТО ДА СЕ СЪВМЕСТВА . НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПРАВИМ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИЯ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ НА УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ОТНОСНО ТЯХНАТА КОРЕКТНОСТ, ТОЧНОСТ, ДРУГА НАВРЕМЕННОСТ.

Отказ от отговорност за технологиите. Ние се опитваме да гарантираме, че наличността и доставката на нашия уебсайт и неговото съдържание са непрекъснати и без грешки. Въпреки това, не можем да гарантираме, че вашият достъп няма да бъде спиран или ограничаван от време на време, включително за разрешаване на ремонт, поддръжка или актуализации, въпреки че, разбира се, ще се опитаме да ограничим честотата и продължителността на спирането или ограничаването. Доколкото е разрешено от закона, ние няма да носим отговорност пред вас за щети или възстановяване на суми, или за каквото и да е друго право на защита, ако нашият уебсайт или неговото съдържание станат недостъпни или достъпът до тях стане бавен или непълен поради някаква причина, напр. като процедури за архивиране на системата, обем на интернет трафик, надстройки, претоварване на заявки към сървърите, общи мрежови сривове или закъснения, или всяка друга причина, която от време на време може да направи нашия уебсайт или неговото съдържание недостъпни за вас.

Грешки и пропуски. Ние не даваме никакви гаранции за точността, навременността, изпълнението, пълнотата или пригодността на информацията на нашия уебсайт или неговото съдържание. Положени са всички усилия, за да ви представим най-точната и актуална информация, но тъй като естеството на медицинските, технологичните и научните изследвания непрекъснато се развива, ние не можем да носим отговорност или отговорност за точността на нашето съдържание. Ние не поемаме отговорност за грешки или пропуски на уебсайта, неговото съдържание или в друга информация, посочена от или свързана с сайта. Вие потвърждавате, че такава информация може да съдържа неточности или грешки до максималната степен, разрешена от закона.

Връзки към други уебсайтове. Можем да предоставим връзки и указатели към други уебсайтове, поддържани от трети страни, които могат да ви отведат извън нашия уебсайт или неговото съдържание. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и включването на връзка в нашия уебсайт или неговото съдържание към който и да е друг уебсайт не означава нашето одобрение, спонсорство или одобрение на този уебсайт или неговия собственик. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за възгледите, мненията, фактите, съветите, изявленията, грешките или пропуските, предоставени от външни ресурси, посочени в нашия уебсайт или неговото съдържание, или тяхната точност или надеждност. Ние нямаме контрол върху съдържанието или функционалността на тези уебсайтове и затова не поемаме отговорност за каквито и да било загуби, щети или други, които могат да възникнат от използването им. Ваша отговорност е да прегледате общите условия и политиките за поверителност на тези свързани уебсайтове, за да потвърдите, че разбирате и сте съгласни с тези правила.

Ограничения за свързване и рамкиране. Можете да създадете хипертекстова връзка към нашия уебсайт или съдържание, стига връзката да не посочва или предполага спонсорство, одобрение или собственост от в нашия уебсайт или съдържание и не посочва или предполага, че сме спонсорирани, одобрени или имаме права на собственост във вашия уебсайт. Въпреки това, не можете да поставяте в рамки или да свързвате нашето Съдържание без нашето писмено разрешение.

Чрез закупуване и/или използване на нашия уебсайт и неговото съдържание по какъвто и да е начин или поради каквато и да е причина, вие също имплицитно се съгласявате с нашите пълни Опровержение на уебсайта

Обезщетяване, ограничаване на отговорността и освобождаване на искове.

Обезщетение. Вие се съгласявате по всяко време да защитавате, обезщетявате и предпазвате нашата Компания, както и всеки от нашите филиали, агенти, изпълнители, служители, директори, акционери, членове, мениджъри, служители, партньори в съвместно предприятие, наследници, правоприемници, правоприемници и лицензополучатели, според случая, от и срещу всякакви искове, причини за действие, щети, задължения, разходи и разноски, включително правни такси и разноски, произтичащи от или свързани с нашия уебсайт, неговото съдържание или ваше нарушение на някое задължение, гаранция , представителство или договор, посочени в тези Условия и условия или в друго споразумение с нас.

Ограничение на отговорността. Освен ако друго не е ограничено от закона, ние няма да носим отговорност или отговорност по какъвто и да е начин за информацията, продуктите или материалите, които изисквате или получавате чрез или на нашия уебсайт и неговото съдържание. Ние не поемаме отговорност за злополуки, закъснения, наранявания, щети, загуби, щети, смърт, пропуснати печалби, лични или бизнес прекъсвания, неправилно приложение на информация, физическо или психическо заболяване, състояние или проблем или по друг начин, дължащи се на действие или неизпълнение на всеки или всеки бизнес, независимо дали са собственици, служители, агенти, партньори в съвместно предприятие, изпълнители, доставчици, филиали или по друг начин, свързани с нас. Ние не поемаме отговорност за собственици, служители, агенти, партньори в съвместно предприятие, изпълнители, доставчици, филиали или по друг начин, които участват в предоставянето на нашия уебсайт или неговото съдържание, или по какъвто и да е начин или на което и да е място. В случай, че използвате нашия уебсайт и неговото съдържание или друга информация, предоставена от нас или свързана с нас, ние не поемаме отговорност, освен ако не е предвидено друго в закона.

Освобождаване на искове. В никакъв случай няма да носим отговорност пред която и да е страна за какъвто и да е вид преки, непреки, специални, случайни, справедливи или последващи вреди за каквото и да е използване или разчитане на нашия уебсайт и неговото съдържание, или на тези, свързани с нас по какъвто и да е начин, и с настоящото ни освобождавате от всякакви искове; включително, без ограничение, тези, свързани с пропуснати печалби, лични или бизнес прекъсвания, лични наранявания, злополуки, неправилно използване на информация или всякаква друга загуба, физическо или психическо заболяване, състояние или проблем или друго, дори ако сме изрично уведомени за възможност за такива щети или затруднения. 

Вашето поведение.

Вие се съгласявате, че няма да използвате нашия уебсайт или неговото поведение по какъвто и да е начин, който причинява или е вероятно да доведе до прекъсване, повреда или увреждане на уебсайта, съдържанието или достъпа до тях. Вие разбирате, че сте изцяло отговорни за всички електронни комуникации и съдържание, изпратено от вашия компютър до този уебсайт и неговото съдържание и до нас.

Вие се съгласявате да купувате стоки или услуги само за себе си или за друго лице, за което имате законово разрешение да го правите или за което сте получили изричното съгласие да предоставите неговото име, адрес, начин на плащане, номер на кредитна карта и информация за фактуриране .


Вие се съгласявате да носите финансова отговорност за всички покупки, направени от вас или някой, действащ от ваше име чрез уебсайта или неговото съдържание. Вие се съгласявате да използвате уебсайта и неговото съдържание само за законни, некомерсиални цели, а не за спекулативни, фалшиви, измамни или незаконни цели. 

Трябва да използвате уебсайта и неговото съдържание само за законни цели. Вие се съгласявате, че няма да използвате уебсайта или неговото съдържание по някой от следните начини:

 • За измамни цели или във връзка с престъпно престъпление или по друг начин извършване на някаква незаконна дейност
 • За изпращане, използване или повторно използване на всеки материал, който е незаконен, обиден, злоупотребяващ, неприличен, вреден, клеветнически, нецензурни или заплашителни, заплашителни, нежелателни, накърняващи поверителността, в нарушение на доверието, нарушаване на права върху интелектуална собственост или че в противен случай може да нарани други
 • За изпращане, отрицателно въздействие или заразяване на нашия уебсайт или неговото съдържание със софтуерни вируси или друг вреден или подобен компютърен код, предназначен да повлияе неблагоприятно върху работата на всеки компютърен софтуер или хардуер, търговско искане, верижни писма, масови писма или всякакъв спам, независимо дали предназначени или не
 • За да предизвика раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство
 • Да се ​​представяте за трета страна или по друг начин да заблуждавате относно произхода на вашите приноси
 • За да възпроизвеждате, дублирате, копирате или препродавате която и да е част от нашия уебсайт или неговото съдържание по начин, който не е в съответствие с тези Условия и условия или друго споразумение с нас.


Онлайн търговия.
Някои раздели на уебсайта или неговото съдържание може да ви позволят да правите покупки от нас или от други търговци. Ако направите покупка от нас на или чрез нашия уебсайт или неговото съдържание, цялата информация, получена по време на вашата покупка или транзакция, и цялата информация, която давате като част от транзакцията, като вашето име, адрес, начин на плащане, кредит номер на картата и информация за фактуриране могат да бъдат събирани както от нас, от търговеца, от нашия партньорски софтуер и/или от нашата компания за обработка на плащания. Моля, прегледайте нашите Политика за Поверителност за това как спазваме защитата на вашите лични данни.

Вашето участие, кореспонденция или бизнес отношения с който и да е филиал, физическо лице или компания, намиращи се на или чрез нашия уебсайт, всички условия за покупка, декларации или гаранции, свързани с плащане, възстановяване на суми и/или доставка, свързани с вашата покупка, са единствено между вас и търговецът. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност или отговорност за каквито и да било загуби, щети, възстановявания или други въпроси от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива сделки с търговец.

Компаниите за обработка на плащания и търговците може да имат практики за поверителност и събиране на данни, които са различни от нашите. Ние не носим отговорност или отговорност за тези независими политики на компаниите за обработка на плащания и търговците. Освен това, когато правите определени покупки чрез нашия уебсайт или неговото съдържание, може да сте обект на допълнителните условия на компания за обработка на плащания, търговец или нас, които се отнасят конкретно за вашата покупка. За повече информация относно търговец и неговите правила и условия, които могат да се прилагат, посетете уебсайта на този търговец и щракнете върху връзките му с информация или се свържете директно с търговеца.

Вие освобождавате нас, нашите филиали, нашата компания за обработка на плащания и търговците от всякакви щети, които понасяте, и се съгласявате да не предявявате никакви искове срещу нас или тях, произтичащи от вашата покупка чрез или използване на нашия уебсайт или неговото съдържание.

Прекратяване на договора.
We си запазваме правото по наша собствена преценка да откажем или прекратим достъпа ви до уебсайта и неговото съдържание, изцяло или частично, по всяко време без предизвестие. В случай на анулиране или прекратяване, вие вече нямате разрешение за достъп до частта от уебсайта или Съдържанието, засегнати от такова отмяна или прекратяване. Ограниченията, наложени върху вас в тези Условия и условия по отношение на уебсайта и неговото съдържание, ще продължат да важат сега и в бъдеще, дори след прекратяване от вас или от нас.

Ако имате въпроси относно тези Общи условия на уебсайта, моля, свържете се с нас на nicole@mentalhealthketo.com.

Последна промяна: 05 / 11 / 2022